วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ฟังลำเรื่อง ลำกลอน ลำล่อง อีสาน

ฟังลำเรื่อง-ลำกลอน-ลำล่อง
 1. ลำกลอนประยุกต์ ใจสั่งมันส์ คุณแม่ทองแปน+สมพรน้อย
 2. ลำพื้น ท้าวก่ำกาดำ ตอนกาดำฮ้อยดอกไม้
 3. ลำพื้น ท้าวก่ำกาดำ ตอน ยายย่าจำสวน
 4. ลำพื้น ท้าวก่ำกาดำ ตอนกาดำถืกลอยแพ
 5. ลำล่อง พุทธทำนาย ตอน3 อ.วิทยา วงค์กาฬสินธุ์
 6. ลำล่อง พุทธทำนาย ตอน2 อ.วิทยา วงค์กาฬสินธุ์
 7. ลำล่อง พุทธทำนาย ตอน1 อ.วิทยา วงค์กาฬสินธุ์
 8. หนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป์ เรื่อง ลูกริษยา
 9. ลำเรื่องต่อกลอน - มหาแดงคนลืมตัว
 10. ลำล่อง สองตายาย
 11. ท้าวแมวคำ - หนูภาร วิเศษศิลป์
 12. สุดทางดวง - คณะนกยูงทอง
 13. หมอแคนอายุ23 หมอลำอายุ23
 14. ลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น เรื่องลูกจ้างใจหิน คณะ เพชรหนองคาย
 15. ตลกยายสำ ขำตลอด คณะรัตนศิลป์ ฯ

ไม่มีความคิดเห็น: