วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ไกด์เพลง เดชอุดมบ้านเรา

ไกด์เพลง เดชอุดมบ้านเรา คำร้อง/ทำนอง โดย บ่าวคนเดิม
https://www.facebook.com/narongchan.p/posts/10209033945943086